BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE

BSCI er et forsyningskæde-håndteringssystem baseret på Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner og erklæringer, De Forenede Nationers (FN) vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder og retningslinjer for multinationale virksomheder i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) . Grundlæggende miljø og styringssystemer.