AT UDVIKLE OG ANVENDE DE RENESTE OG MEST EFFEKTIVE TRANSPORTMETODER

At udvikle og anvende de reneste og mest effektive transportmetoder er noget, som ligger os meget på sinde. Vores partnere samarbejder med nogle af de største fragtfirmaer på markedet, der alle har miljøprogrammer.

En evaluering af disse programmer er et vigtigt element, når det kommer til indkøb af fragtydelser. For at reducere miljøpåvirkningen bliver vores samarbejdspartneres indkøb ofte slået sammen for at udnytte transportkapaciteten optimalt. Clean Shipping Index, et initiativ der har til hensigt at påvirke rederierne til at anvende mere miljøvenlige fartøjer. Samtidig stræber vi efter at minimere brugen af lufttransport, som påvirker miljøet i langt højere grad og kun at bruge det i tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt.