MILJØ OG ETIK

Vi har et ansvar, når det gælder om at sikre os, at vores leverandører respekterer internationale organisationers syn på grundlæggende rettigheder.

CODE OF CONDUCT gælder alle virksomheder, der er involveret i produktionen af vores produkter.
CODE OF CONDUCT definerer de grundlæggende krav, som alle fabrikker må følge for at kunne handle med os.
CODE OF CONDUCT er en overenskomst, som vores leverandører forpligter sig til at efterleve. Den foreskriver bl.a., at vores partnere har adgang til fabrikker og informationer for at kunne kontrollere, om de efterlever reglerne.
CODE OF CONDUCT indeholder desuden forbud mod børnearbejde og diskriminering.
CODE OF CONDUCT giver ret til frit at organisere sig i fagforeninger. Bestemmelser om minimumsløn og overtidsbetaling samt arbejdstidsbegrænsninger skal overholdes.