REN OG MILJØVENLIG VIRKSOMHED

Dette kræver store investeringer i medarbejdere og maskinpark, for at holde et fagligt højt vidensniveau på medarbejdersiden samt at vi ikke tilsidesætter kravet om en ren og miljøvenlig virksomhed. Vores forretningsaktiviteter hænger tæt sammen med lokale og globale miljøspørgsmål. I den forbindelse er vores virksomhed aktivt engageret i “GRØN LEDELSE”. Vi gør en stor indsats for at mindske den miljømæssige trussel gennem implementering af forretningsplaner, som inkorporerer miljøhensyn. Specifikt udvikler både vi og vores samarbejdspartnere strategier for transport, miljøvenlige kontorer, emballage, anvendelse af kemikalier og “grøn” produktion.